รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท   คุณสมบัติ 1. วุฒิ ปวช. ,ปวส. สาขา ช่างเชื่อม ,ช่างกลโรงงาน ,อุตสาหกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศ ชาย 3. อายุ...

รับสมัคร ช่างเชื่อม จำนวน 50 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท   คุณสมบัติ 1. วุฒิ ปวช. ,ปวส. สาขา ช่างเชื่อม ,ช่างกลโรงงาน ,อุตสาหกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศ ชาย 3. อายุ 20...

รับสมัคร Engineer จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 25,000 – 30,000   คุณสมบัติ 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศ ชาย 3. อายุ 25...