การจัดทำพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงาน

Global Metal Painting Group Co., Ltd. > CSR en  > การจัดทำพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงาน

การจัดทำพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงาน

บริษัท โกลบอล เมทัล เพนท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการจัดทำพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นร่มเงา ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับให้พนักงานใช้เป็นสถานที่พักผ่อน คลายความอ่อนล้าและความเครียดจากการทำงาน


ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลานกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงาน หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ เพื่อเป็นการหย่อนใจ และผ่อนคลาย นอกจากนั้นยังช่วยสานสัมพันธ์ในองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการนอกจากจะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพกายแข็งแรง ได้ผ่อนคลายความเนื่อยล้าแล้วยังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งยังลดโอกาสการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี