งานพับโลหะแผ่น

งานพับโลหะแผ่น : ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการพับและขึ้นรูปเหล็กสามารถทำได้ซับซ้อนขึ้นตามการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ซึ่งในปัจจุบันการพับขึ้นรูปเหล็กมีความจำเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ส่วนประกอบที่เป้นเหล็ก เพื่อให้มีรูปลักษณ์ และหน้าตาที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องจักรกล ด้านอาหารและเภสัชกรรม ด้านงานโครงสร้าง ด้านงานโทรคมนาคม แล้วแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น

GMP เรามีบริการตัดพับโลหะแผ่น ซึ่งสามารถตัดพับได้หลากหลายขนาด และความหนา ทั้งยังสามารถจัดหาและตัดพับได้หลากหลายวัตถุดิบตามแต่ลูกค้าต้องการ

นอกจากการออกแบบและเลือกวัตถุดิบอย่างเหมาะสมที่จะนำมาพับขึ้นรูปแล้ว กระบวนการตัด-พับและผลิตค้าที่ตามมานับว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน การวางแผนการตัดแผ่นเหล็กเพื่อให้เกิดวามคุ้มค่า การพับด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณแผ่นโลหะที่สูญเสียไประหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการนี้นอกจากต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือที่ใช้แล้วยังต้องอาศัย ความเข้าใจในวัตถุดิบ หรือโลหะที่เลือกนำมาใช้

ที่ GMP เรามีบริการตัดพับโลหะแผ่น ซึ่งสามารถตัดพับได้หลากหลายขนาด และความหนา ทั้งยังสามารถจัดหาและตัดพับได้หลากหลายวัตถุดิบตามแต่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส ซึ่งการใช้งานโลหะแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป หากท่านสนใจบริการ หรือต้องการคำแนะนำเพื่อผลิตชิ้นงานใด ๆ ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่านค่ะ